Rösta i YABA!
Visit http://www.ipligence.com

Intensiv vecka

Denna vecka är vad man skulle kunna kalla för högintensiv. Arbetsbördan på kontoret är hög vilket är positivt i dessa tider. Dock tar den lite tid från familjen vilket alltid…

Denna vecka är vad man skulle kunna kalla för högintensiv. Arbetsbördan på kontoret är hög vilket är positivt i dessa tider. Dock tar den lite […]