Rösta i YABA!
Visit http://www.ipligence.com

Program mm

Mjukvara jag behärskar – Antal år inom parantes

Adobe Creative Suite
Photoshop: Expert (10+)
Illustrator: Expert (10+)
Dreamweaver: Expert (Handkodar mest) (5)
Fireworks: Semi (2)
Flash: Duktig (2)

Office
Word: Duktig (10+)
Excel: Semiexpert (10+)
Access: Semiexpert (10+)
Powerpoint: Semiexpert (10+)
OpenOffice: Semiexpert (3)
GoogleApps: Semiexpert (3)
Outlook: Expert (8)
ThunderBird: Expert (4)

Programmering
HTML/xHTML: Expert (+10)
E-post programmering
(levererbar HTML och spamfritt innehåll): Expert (3)
ASP 2.0: Semi (7)
PHP: Beginner (2)
Systemdesign (6)

CMS
WordPress (1)
Drupal (2)

E-postmarketingverktyg
Apsis: Expert (2)
Zoomio: Expert (2,5)
EmailVision: Beginner/Semi (1)
WebPower: Beginner/Semi (1)
MailChimp: Expert (1)
CampaignerPro: Expert (2)

CRM
SugarCRM (2)

Databas
SQL och SQL-Express: Semiexpert (10)
MySQL: Semiexpert (2)