Rösta i YABA!
Visit http://www.ipligence.com

Datumet är spikat! #tweetupsthlm

Då var omröstningen avgjord!
Se resultatet på Januari Tweetup sidan