Rösta i YABA!
Visit http://www.ipligence.com

Se talarna från frukostseminariumet - Kund 2.0

Nu har äntligen filmerna från Customersonly’s frukostseminarium kommit upp efter klippning och genomgång av alla inblandade.

De som talade var Tomas von Hedenberg, Produkt- och marknadschef på Toyota, Cecilia Mortimer, Affärsområdeschef för Aftonbladet Plus och Hans Leijström, Community Evangelist på Getupdated.

Se talarnas presentationer och lärdomar i deras arbete med och syn på sociala medier.