Rösta i YABA!
Visit http://www.ipligence.com

Är ditt företag redo för Kund 2.0?

Sociala medier innebär en revolution för marknadsavdelningen. Vi frågar Sveriges 500 ledande marknadschefer hur de möter de förändringar som sociala medier medför.
Genom att delta i undersökningen får du exklusiv rätt att ta del av undersökningen i sin helhet. Vi kommer att skicka ut analysen under november.
Undersökningen består av 15 frågor som kan ses som en checklista för att möta den nya kunden i sociala medier. Därför ber vi dig att svara på hur du ser på just er situation. Det spelar ingen roll om ni inte börjat eller om ni är superproffs. Alla svar är anonyma.

Customersonly genomför just nu en undersökning om hur Sveriges 500 ledande marknadschefer bemöter de förändringar som sociala medier medför.

Läs mer om undersökningen